O nás

Vítejte v Univerzitce!

Jsme soukromá mateřská škola v centru Brna, která se nachází v rodinném domě se zahradou, ve velmi klidném prostředí v blízkosti vily Tugendhat, Schreberových zahrádek a Lužáneckého parku.

Mateřská škola Univerzitka je prvním správným krokem do budoucího života všech dětí a nabízí velmi členitý, avšak vyvážený program, který je přizpůsoben každému jedinci individuálně. Vycházíme z potřeb dětí a pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Dětem je k dispozici pestrá nabídka dopoledních výchovných a vzdělávacích aktivit a odpoledních volitelných činností. Stále je však ve školce dostatek času na spontánní hry, které děti v tomto věku nejvíce potřebují a které je přirozeně rozvíjí.

Přijďte se za námi podívat a přesvědčte se, že mateřská škola Univerzitka je pro Vaše děti tím nejlepším, co jim můžete nabídnout! Stačí se jen předem domluvit na [email protected] nebo na 728 657 193.

PŘIJÍMÁME DĚTI UŽ OD 2,5 LET PO CELÝ ŠKOLNÍ ROK.

Dostanete se k nám ze zastávky Tomanova (tramvaj č. 9 a 11), která je vzdálená od školky jen 140 metrů, ze zastávky Dětská nemocnice (tramvaj č. 3 a 5) pouhých 6 minut chůze, a nebo ze zastávky Schodová (autobus č. 67) jen 10 minut chůze od Univerzitky.

Před budovou školky je k dispozici dostatek parkovacích míst pro bezpečné a pohodlné vyzvedávání dětí.

kvalifikovaný personál

pedagogický personál s aprobací pro předškolní vzdělávání a pro 1. stupeň ZŠ

práce v malých skupinkách

maximálně 15 dětí ve skupině, možnost dalšího členění do menších skupin dle potřeb dětí

individuální přístup

volba metod a postupů v souvislosti s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem

příprava dětí na základní vzdělávání

počáteční příprava pro předškoláky

sebevzdělávání pedagogů

vzdělávání pedagogických pracovníků je neustále doplňováno dalšími druhy školení

příprava dětí na budoucí život

sociální učení, rozvoj charakteru a volních vlastností

péče o děti od 2,5 let

kvalifikovaný personál (autorizační zkouška Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
(69–017–M))

týdenní hodnocení činností

společně s dětmi na konci každého týdne

práce v souladu s RVP PV

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání – kurikulární dokument

roční hodnocení

MŠ koresponduje s cíli stanovenými na začátku

diagnostika dětí

vstupní, průběžná, výstupní, diagnostika výtvarného projevu (součástí individuálního portfolia dětí)

práce podle ŠVP

Školní vzdělávací program, vychází z RVP PV (k nahlédnutí v MŠ)

členitý program a prostor

přizpůsobivost prostoru jednotlivým složkám programu

grafomotorika

cvičení spojená s diagnostikou kresebného projevu

zastoupení všech složek výchovy

výtvarná, hudební, pohybová, dramatická, řečová, rozumová

práce ve skupinách

práce v heterogenních i homogenních skupinách podle potřeb dětí a daného programu

terapeutická dopoledne

arteterapie, psychoterapie, cannisterapie apod.

samostatnost během stolování

dodržování domluvených postupů, samostatná příprava pokrmů, úklid po sobě

logopedická prevence

motorika mluvidel a jazyka, řečová výchova

pestrá nabídka zájmových kroužků

hra na nástroj, malovaná písnička, logopedie apod.

environmentální vzdělávání

využívání zahrady školky pro učení, pozorování i odpočinek

anglický jazyk

výuka jazyka dvakrát týdně, další herní aktivity v anglickém jazyce

zdravotní cvičení

každodenní cviky na procvičení klenby nohy, využívání gymnastických míčů apod.

relaxační cvičení

jóga, antistresová rozcvička, činnosti propojené s relaxační hudbou

ŠKOLKA PRO DOSPĚLÉ

více informací ve školce

cvičení pro maminky

pravidelné cvičení (zumba, pilates, jóga, aerobic apod.)

rodinné a přátelské prostředí

jsme městskou školkou venkovského charakteru

společné akce rodičů

více informací ve školce

pravidelné konzultace

individuální rozhovory o průběhu vývoje dětí nad portfoliem dítěte

školka v přírodě

letní 3 denní pobyt rodičů a dětí v přírodě

týmová práce

učitel – dítě, učitel – učitel, učitel – rodič, dítě – rodič, dítě – učitel

zábavné třídní schůzky

rodiče se samy přesvědčí, jak jejich děti postupují ve vývoji

dlouhodobé projekty rodičů a dětí

více informací ve školce

společné akce rodičů a dětí

drakiády, slavnosti, dílničky (více informací ve školce)

odpolední kavárna

pravidelná odpolední chvilka u kávy pro rodiče

foto a video dokumentce

zaznamenávání všech činností ve školce i dalších akcí

doc. MgA. Jana Frostová, Ph.D.

hlasový specialista, foniatr

doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.

lektor (prvopočáteční psaní a čtení)

Ing. Helena Jedličková, Ph.D.

biolog, zahradní specialista

Mgr. Dita Prusenovská

logoped

doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.

specialista na environmentální výchovu

PaedDr. Zdeněk Martínek

speciální pedagog - etoped

MUDr. Zdeněk Kroupa

zubní lékař

Mgr. Lucie Mucalová

terapeutka pro rodiny, děti a mezilidské vztahy

Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D.

psychomotorika

týdenní hodnocení činností

společně s dětmi na konci každého týdne

péče o děti od 2,5 let

kvalifikovaný personál (autorizační zkouška Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
(69–017–M))

příprava dětí na základní vzdělávání

počáteční příprava pro předškoláky

práce podle ŠVP

Školní vzdělávací program, vychází z RVP PV (k nahlédnutí v MŠ)

další vzdělávání pedagogů

vzdělávání pedagogických pracovníků je neustále doplňováno dalšími druhy školení

roční hodnocení

MŠ koresponduje s cíly stanovenými na začátku roku

práce v malých skupinkách

maximálně 15 dětí ve skupině, možnost dalšího členění do menších skupin dle potřeb dětí

kvalifikovaný personál

pedagogický personál s aprobací pro předškolní vzdělávání a pro 1. stupeň ZŠ

individuální přístup

volba metod a postupů v souvislosti s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem

diagnostika dětí

vstupní, průběžná, výstupní, diagnostika výtvarného projevu (součástí individuálního portfolia dětí)

příprava dětí na budoucí život

sociální učení, rozvoj charakteru a volních vlastností

práce v souladu s RVP PV

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání – kurikulární dokument

pestrá nabídka zájmových kroužků

hra na nástroj, malovaná písnička, logopedie apod.

členitý program a prostor

přizpůsobivost prostoru jednotlivým složkám programu

grafomotorika

cvičení spojená s diagnostikou kresebného projevu

anglický jazyk

výuka jazyka dvakrát týdně, další herní aktivity v anglickém jazyce

relaxační cvičení

jóga, antistresová rozcvička, činnosti propojené s relaxační hudbou

zdravotní cvičení

každodenní cviky na procvičení klenby nohy, využívání gymnastických míčů apod.

zastoupení všech složek výchovy

výtvarná, hudební, pohybová, dramatická, řečová, rozumová

environmentální vzdělávání

využívání zahrady školky pro učení, pozorování i odpočinek

terapeutická dopoledne

arteterapie, psychoterapie, cannisterapie apod.

samostatnost během stolování

dodržování domluvených postupů, samostatná příprava pokrmů, úklid po sobě

logopedická prevence

motorika mluvidel a jazyka, řečová výchova

práce ve skupinách

práce v heterogenních i homogenních skupinách podle potřeb dětí a daného programu

společné akce rodičů a dětí

drakiády, slavnosti, dílničky (více informací ve školce)

ŠKOLKA PRO DOSPĚLÉ

semináře a workshopy s odborníky pro rodiče, každý první čtvrtek v měsíci

cvičení pro maminky

pravidelné cvičení (zumba, pilates, jóga, aerobic apod.)

týmová práce

učitel – dítě, učitel – učitel, učitel – rodič, dítě – rodič, dítě – učitel

foto a video dokumentce

zaznamenávání všech činností ve školce i dalších akcí

rodinné a přátelské prostředí

jsme městskou školkou venkovského charakteru

společné návštěvy divadel a kin, utkání např. v lasergame, paintballu, ...

více informací ve školce

zábavné třídní schůzky

rodiče se samy přesvědčí, jak jejich děti postupují ve vývoji

školka v přírodě

letní 3 denní pobyt rodičů a dětí v přírodě

odpolední kavárna

pravidelná odpolední chvilka u kávy pro rodiče

dlouhodobé projekty rodičů a dětí

více informací ve školce

pravidelné konzultace

individuální rozhovory o průběhu vývoje dětí nad portfoliem dítěte

MUDr. Zdeněk Kroupa

zubní lékař

doc. MgA. Jana Frostová, Ph.D.

hlasový specialista, foniatr

doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.

lektor (prvopočáteční psaní a čtení)

Mgr. Lucie Mucalová

terapeutka pro rodiny, děti a mezilidské vztahy

doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.

specialista na environmentální výchovu

Ing. Helena Jedličková, Ph.D.

biolog, zahradní specialista

PaedDr. Zdeněk Martínek

speciální pedagog - etoped

Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D.

psychomotorika

Mgr. Dita Prusenovská

logoped

Kdo se stará o Vaše děti

Mgr. Eva Douděrová

ředitelka, spolumajitelka

[email protected]
+420 728 657 193

Jsem absolventkou Střední pedagogické školy v Přerově oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika a rozhodnutí studovat tuto školu považuji za jedno ze svých nejlepších rozhodnutí v životě. Magisterský titul jsem získala po absolvování oboru Učitelství 1. stupně na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.

Díky aprobaci pro předškolní vzdělávání a pro první stupeň základní školy mohu dětem nabídnout tu nejlepší přípravu na budoucí stupně vzdělávání a na život, kterou ocení všichni rodiče.

S dětmi pracuji od roku 2005 v rámci průběžných praxí během studia, dále v podobě táborů a příměstských táborů, jako instruktorka lanového centra  a také jako vedoucí pohybově-tanečních a hudebních kroužků.

Dva roky během studia vysoké školy jsem měla možnost pracovat v soukromém předškolním zařízení. To se pro mě stalo impulsem posunout soukromou mateřskou školu směrem dopředu a vytvořit vlastní kvalitní zařízení, které bude fungovat tak, jak opravdu má.

Přes dvacet let se věnuji hře na klavír, devět let hraji na flétnu a poslední  roky se učím hře na kytaru. Dvanáct let jsem se závodně věnovala modernímu tanci a dva roky jsem byla cvičitelkou aerobiku pro děti a dospělé. Tyto a další předpoklady mi slouží k tomu, abych mohla rozvíjet všestranným a kreativním způsobem všechny naše děti v Univerzitce.

Ve svém pedagogickém působení využívám prvky psychoterapie, muzikoterapie a arteterapie, čímž dále obohacuji činnosti dětí. Jsem otevřená pro veškeré prvky alternativního vzdělávání a mým cílem je vzdělávat děti především pomocí hry, vlastního prožitku a sebepoznání.

Otevřít si vlastní mateřskou školu byl vždy můj největší životní sen. Nyní se mi to konečně podařilo a vynaložím veškeré úsilí pro to, aby se Univerzitka stala nejkvalitnější školkou v Brně, která nabídne dětem to, co opravdu potřebují a co si zaslouží.

Barbora Veselá

ředitelka, spolumajitelka

[email protected]
+420 732 364 704

V roce 2008 jsem absolvovala Střední pedagogickou školu ve Zlíně, obor předškolní a mimoškolní výchova. V současné době studuji v kombinované formě obor Učitelství pro 1. stupeň Masarykovy univerzity, kde své vzdělání, dovednosti a vědomosti dále doplňuji a rozšiřuji.

Práci s dětmi se věnuji od 16 let, kdy jsem začala jezdit na letní tábory jako vedoucí. Mimo jiné jsem také nahlédla do mnoha předškolních zařízení a získala jsem tak praxi v oboru a zkušenosti, díky kterým se má práce s dětmi posouvá neustále dopředu.

Absolvovala jsem rekvalifikační zkoušku Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69–017–M), díky které se mohu starat o děti mladší tří let. Tato kvalifikace mi umožňuje nabídnout prvotřídní péči i těm nejmladším dětem v Univerzitce.

Mám praxi jako chůva v rodinách v České republice i v zahraničí. Dvakrát jsem měla možnost cestovat do USA, kde se zdokonalila moje úroveň anglického jazyka.

V dětství jsem začala s hrou na housle, které se neustále věnuji dál ve svých volných chvílích. Postupně si zdokonaluji svoji dovednost hry na klavír a na flétnu. Několik let jsem navštěvovala hodiny sólového zpěvu a aktivně jsem se účastnila ve folklórním souboru, kde nyní působím jako vedoucí dětské skupiny.

V roce 2015 jsem absolvovala v rámci celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty v Brně kurz Netradiční pohybové aktivity pro děti předškolního a mladšího školního věku. Díky tomu mohu využívat ve své pedagogické praxi i netradiční prvky v pohybové výchově.

V Univerzitce chci Vašim dětem předávat svoje dovednosti a znalosti a co nejlépe je rozvíjet, aby se z nich stali lidé, kteří budou schopni socializace a adaptace na budoucí život.

Markéta Lízalová

učitelka

Jsem absolventkou střední pedagogické školy, oboru předškolní a mimoškolní pedagogika, kde jsem maturovala i s tělesné výchovy, takže mám ke sportu velmi blízko. Nyní jsem studentkou Univerzity Palackého v Olomouci oboru Učitelství pro MŠ.

Ráda cvičím s dětmi, vedla jsem oddíl sportovní gymnastiky, které se sama od dětství věnuji, dále ráda podnikám výlety na kole a bruslích. O prázdninách vedu sportovní příměstské oddíly, kde se děti učí základy atletiky, gymnastiky a sportovních her. Práce s dětmi mě velmi baví a naplňuje a jsem ráda, že můžu dělat to, co mě baví!

Mgr. Nikola Krobůčková

učitelka

Vystudovala jsem gymnázium v Dačicích a jsem absolventkou oboru Speciální pedagogika – komunikační techniky se specializací na logopedii a surdopedii na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Díky častým logopedickým praxím jsem měla možnost strávit čas v různých mateřských školách a to mě utvrdilo v tom, že mě práce s dětmi velmi baví a naplňuje. Také jsem absolvovala rekvalifikační zkoušku Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a dva roky jsem pracovala v jeslích.

Ve svém volném čase ráda sportuji (baví mě hlavně lyžování a jízda na in-line bruslích), čtu, cestuji, trávím čas v přírodě a učím se cizí jazyky. Několikrát jsem byla také jako logopedická asistentka na táboře pro děti se sluchovým postižením.