Výuková témata v Univerzitce
skolka univerzitka - zelenina

V Univerzitce pracujeme podle státního dokumentu Rámcový vzdělávací program, ze kterého vychází náš vypracovaný Školní vzdělávací program. Pracujeme tak, jak se v předškolním vzdělávacím zařízení pracovat má a předáváme dětem vše tak, jak by jim mělo být předáváno před nástupem do základní školy. Tomu všemu mimo jiné pomáhá i to, že jsou všechny naše paní učitelky plně aprobovány pro předškolní pedagogiku a dále se v Univerzitce i mimo ni vzdělávají.

Z Rámcového vzdělávacího programu a Školního vzdělávacího programu vychází náš tematický roční plán, který se dělí na jednotlivé týdny. Každý týden je v Univerzitce tematický a každý týden se všechny činnosti výchovného i vzdělávacího charakteru motivují do aktuálního tématu.

Přehled všech témat naleznou rodiče v Univerzitce na nástěnce v šatně. Navíc jsou vždy pravidelně informování emailem, které téma nás příští týden čeká a na jaké akce navíc se mohou naše děti těšit. 

Konec měsíce září patří např. týdennímu tématu Pohádky ze zahrádky, kdy se seznamujeme se všemi nám blízkými druhy zeleniny, pozorujeme je, hrajeme si na zahradníky, všechny didaktické hry jsou motivovány tímto tématem, zpíváme písně o zelenině, přednášíme zeleninové básně, v logopedickém kroužku pracujeme s kartičkami zeleniny, v ranních činnostech zeleninu kreslíme, v keramice zeleninu modelujeme apod. 

Stejně tak pracujeme tematicky v každém týdnu. Jaká jsou další témata? Přece tady neprozradíme naše poctivě vytvořené know how… 😉 Už tak sem toho píšeme až až a čelíme tak možnému kopírování… Ale! Jsme rádi inspirací a hlavně chceme, aby se předškolní školství v Brně posunulo k lepšímu! A rádi tomu alespoň tímto způsobem napomůžeme… :)

Sdílet