Pondělní odpoledne v Univerzitce
univerzitka - cestovaci krouzek

Pondělní odpoledne v Univerzitce! Předškolácká chvilka, cestovatelský kroužek a keramika!

Od 13.00 hod., kdy mladší děti odpočívají v lehárně u pohádky, začíná v Univerzitce odpolední výukový program. Výuka je zahájena Předškoláckou chvilkou, která trvá cca půl hodiny a která slouží jako příprava dětí k zápisu do prvních tříd. Tato půlhodina obsahuje úkoly matematické, řečové, sluchové atd.

Na předškoláckou chvilku navazuje každé pondělí a středu Cestovatelský kroužek, díky kterému se dozvídáme zajímavosti ze světa a seznamujeme se s mapou.

Po společné svačině všech dětí následuje od 15.00 hod. kroužek keramiky. Děti jsou rozděleny do dvou skupin a střídají se po týdnech ve výrobě keramických výrobků. Vše je zahrnuto v rámci školkovného, nic navíc se neplatí! Benefitem pro rodiče je navíc to, že nemusí své děti nikam na keramiku vozit a vše probíhá u nás ve školce.

Ve zbývajícím odpoledním čase, tedy od 16.00 hod. do 18.00 hod., je v Univerzitce prostor pro volnou hru, která děti v tomto věku přirozeně rozvíjí. Některé děti relaxují, jiné pokračují na rozdělané práci z rána (výtvarná výchova, pracovní listy).

Podrobný rozpis všech činností a jejich časové zařazení během dne i během týdne najdete v našem ROZVRHU a KALENDÁŘI.

Sdílet