Kroužek MALOVANÁ PÍSNIČKA
univerzitka - malovaná písnička

Každý den se všechny děti v Univerzitce během dopoledního programu seznámí s prvky hudební, pohybové, dramatické, výtvarné, řečové, čtenářské a rozumové výchovy.

Všechny tyto výchovy jsou hravou formou a motivací (vycházející z tématu daného týdne) zapojeny do dopoledního vzdělávacího programu.

Navíc však poskytujeme několik kroužků, které jsou nad rámec předškolního vzdělávaní a nad rámec vzdělávacím plánům. Tyto kroužky jsou ochutnávkou zájmových činností, ve kterých mohou děti podle svého zájmu pokračovat např. na základní škole. Jedná se o seznámení se s hudebními kroužky, keramikou, jógou, hrou na hudební nástroj, anglickým jazykem, logopedickým kroužkem a sportovkami.

V Univerzitce tyto kroužky nabízíme v rámci školkovného! Děti tak mají možnost využívat takové zájmové činnosti, které se jim (rodičům) zdají zajímavé. Benefitem pro rodiče je navíc to, že nemusí např. na hru na hudební nástroj vozit děti přes půlku Brna! Vše se odehrává v Univerzitce!

Všechny tyto činnosti navíc najdete časově rozepsané v našem ROZVRHU a KALENDÁŘI.

A středa odpoledne patří v Univerzitce např. kroužku MALOVANÁ PÍSNIČKA! Jedná se o cca čtyřicetiminutový blok, ve kterém jsou děti seznamovány s lidovými písničkami, se kterými dále výtvarně, pohybově nebo dramaticky pracují.

Sdílet