GRAFOMOTORIKA v Univerzitce
skolka univerzitka - grafomotorika

Každý den společně s dětmi pracujeme na činnostech souvisejících s rozvojem jemné motoriky a především grafomotoriky. 

Na grafomotoriku v Univerzitce klademe opravdu velký důraz! Jako učitelé nejen s aprobací předškolního vzdělávaní, ale také se vzděláním učitelství prvního stupně víme, jak důležitý je správný úchop psacího náčiní a jaké následky nese špatně naučený zvyk úchopu tužky a pastelky.

Denně naše děti dostávají příležitost k malbě, kresbě a k úchopu pastelky. Týdně si každý v Univerzitce splní jeden až dva pracovní listy, u kterých dbáme na zmíněném úchopu psacího náčiní, ale také společně pracujeme na splnění zadání daného pracovního listu.

Při práci s pracovním listem sledujeme výběr barev, držení pastelky nebo tužky, přetahování, soustředěnost a motivaci a celkové pochopení zadání. Vše si zaznamenáváme a tvoříme si tak celkovou diagnostiku dítěte. Všechny pracovní listy zakládáme do portfolia každého dítěte, které jim předáváme vždy na konci školního roku.

A jak vypadá správný úchop psacího náčiní? Jediné správné držení je tzv. špetkovým úchopem!

Jak a kdy probíhá v Univerzitce práce na pracovních listech?

– pracovní listy plníme každé ráno (během spontánních činností a během příchodu dětí do školky), po obědě s nespícími dětmi, odpoledne po kroužcích

– pracujeme individuálně nebo v malých skupinkách

– před prací vždy provedeme grafomotorickou rozcvičku, která slouží v uvolnění rukou (říkanky s pohybem rukou a prstů)

natrénujeme si správný úchop psacího náčiní mimo pracovní list

kontrolujeme správný sed na židli a postavení těla během práce

– neustále děti motivujeme ke správnému úchopu tužky nebo pastelky

Pracovní listy jsou vybírány s ohledem na věk dětí a vždy souvisí s výukovým tématem daného týdne v Univezitce. U mladších dětí před prací na pracovním listu využíváme velký papír, na který děti kreslí čáranice a kruhy a uvolňují si tak kromě ruky i celou paži a rameno.

Sdílet